Rønningen-slekten. (Hentet fra Søndeled og Risør Historielags bok nr. V)

1         Torjus Pedersøn, d. 1730, 70 år gammel og begr. 2. pinsedag, bodde i Rønningen og var g. med Boel Pedersdatter. I Molands gårdshistorie er antydet at Torjus eller Boel muligens hørte til Simonstadslekten, men det er ikke i kildematerialet funnet noe som bekrefter denne formodningen.

2. a.   En datter døpt 26. s. etter trefoldighet 1714.

2. b.   Peder Torjussøn, Rønningen, døpt 8. 3. 1719, d. 1763, g. med Liv Andersdatter, d. 1804, 83 år gammel, begr. 7. 12.

3. a.   Marte Pedersdatter, døpt 11. 8. 1748, d. før 1763.

3. b.   Torjus Pedersøn, Rønningen, døpt 25. 8. 1749, trolig d. før 1801, g. 17. 10. 1786 med Siri Torjesdatter, Bordalen, begravet 11. 2. 1794, 49 fir gammel, skifte 11. 6. 1794.  De var barnløse, og etter konens død solgte Torjus sin halvpart i Rønningen til broren Peder, som dermed ble eier av hele eiendommen.

3. c.   Anders Pedersøn, Rønningen, døpt 29. 9. 1752, levde i 1763.

3. d.   Peder Pedersøn, Rønningen, døpt 29. 3. 1754, d ' 26. 6. 1833, g. Med Ingeborg Hansdatter, døpt 20. 8. 1769, d. 8. 5. 1834, datter til Hans Klaussøn, Østebø og Anne Olsdatter.

4. a.   Liv Pedersdatter, Rønningen, døpt 2. 9. 1792, d. som liten.

4. b.   Peder Pedersøn, Rønningen, døpt 23. 11. 1794, d. 18. 12. 1863, g. 12. 7. 1835 med Maren Larsdatter, f. 1812, d. 18. 5. 1874, datter til Lars Ellevsøn, Lindstøl og Siri Aslaksdatter. (Se b. IV, s. 300).

5. a.   Ingeborg Pedersdatter, Rønningen, f. 18. 5. 1836, d. 11. 11. 1848.

5. b.   Peder Pedersøn, f. 6. 10. 1838, d. 13. 5. 1878, g. 5. 7. 1861 med Ingeborg Serine Jonsdatter, f. 31. 5. 1837, d. 19. 12. 1908, datter til Jon Jonsøn, Vormeli og Marja Larsdatter, Lindstøl. (Se b. IV, s. 300).

6. a.   Peder Pedersøn, Rønningen, f. 12. 4. 1863, d. 3. 12. 1933, g. 27. 7. 1889 med Martine Matiasdatter, f. i Kvinesdal 22. 12. 1848, d. 21. 2. 193 1, datter til Matias Tobiassøn, Vanse.

7. a.   Ingeborg Serine Rønningen, f. 27. 7. 1890, d. 23. 1. 1954.  Bosatt hos sin søster i Gjerstad.

7. b.   Inger Marie Rønningen, tvilling, f. 27. 7. 1890, d. 6. 6. 1960, g. 27. 7. 1916 med Hovor 0. Dalen, Fiane, Gjerstad, f. 1. 1. 1878, d. 16. 11. 1965.

8. a.   Olav Dalen, f. 23. 1. 1921, g. 19. .5. 19.56 med Ingebjørg Limyr, f. 16. 3. 1929 i Vegårshei.

9. a.-b.            Håvard Arent, f. 5. 9. 1963.  Inge Tormod, f. 26. 7. 1965.

8. b.   Peder Dalen, f. 29. 2. 1924, d. 12. 7. 1946.

8. c.   Martin Dalen, f . 22. 6. 1931.

7. c.   Peder Pedersen, Rønningen, f. 15. 10. 1893, d. 12. 11. 1935, g. 23. 6. 1913 med Marte Larsen, Akeland, f. 22. 11. 1885, d. 18. 6. 1965, datter til Lars Pedersen, Akland og Gunhild Marie Halvorsdatter.  Bosatt i Rønningen.

8. a.   Peder Rønningen, f. 21. 6. 1914, båtbygger, g. 15. 5. 1937 med Anna Kristine Nilsen, f. 6. 9. 1912, datter til Kjersten og Lars Nilsen, Egdalen, Gjerstad.  Bosatt i Torbjørnsdalen.

9. a.   Kari Marie Rønningen, f. 17. 6. 1938, g. 27. 7. 1957 med Oddvar Palmer Olsen, f. 4. 4. 1933, snekker, sønn til Agot og Peder Olsen, Myra, Dypvåg. Bosatt i Risør.

10. a. Anne May Olsen, f. 10. 5. 1959.

9. b.   Per Rønningen, f. 28. 8. 1939, ingeniør, g. 14. 3. 1964 med Inger Rønningen,  f. 21. 11. 1943, datter til Kari og Kristian Rønningen, Nittedal.  Bosatt i Lørenskog.

10. a. Per Erik Rønningen, f. 7. 1. 1967.

8. b.   Lars Rønningen, f. 8. 12. 1915, lærer ved Holt Landbruksskole, g. 17. 8. 1946 med Ragna Ausland, f. 1. 10. 1914, datter til Thea f. Øygarden og Sveinum Ausland, Gjerstad.  Bosatt i Torbjørnsdalen.

9. a.   Per Sigmund Rønningen, f. 27. 10. 1947, landskapsarkitekt, g. 1973 med Berit Værland, f. 21. 5. 1950, husstellærer, datter til Randi f. Axelsen og Lars Værland, Vegårshei.  Bosatt i Bergen.

10. a. Ragnhild Rønningen, f. 4. 12. 1976.

10. b. Helene Rønningen, f. 25. 2. 1979.

9. b.   Torunn Marie Rønningen, f. 30. 7. 1950, g. 1976 med Arvid Skutlaberg, f. 26. 7. 1947, lærer, sønn til Gunhild og Olav Skutlaberg, Nordheimsund. Bosatt på Hynnekleiv.

10. a. Hilde Skutlaberg, f. 3. 1. 1978.

9. c.   Liv Randi Rønningen, f. 23. 3. 1954, husstellærer.  Bosatt i Risør.

8. c.   Martin Rønningen, f. 7. 2. 1918, d. 1975.

8. d.   Gunnar Rønningen, f. 19. 11. 1919, d. 16. 1. 1974.

8. e.   Torleif Rønningen, f. 15. 1. 1921, g. 25. 5. 1958 med Kari Åsbø, f. 2. 4. 1927, datter til Torbjørg og Jens L. Åsbø.  Overtok Rønningen i 1976.

9. a.   Jens Petter Rønningen, f. 11. 6. 1959.

9. b.   Torbjørn Rønningen, f. 26. 4. 1962.

8. f.    Olav Rønningen, f. 28. 9. 1922, båtbygger, g. 1952 med Målfrid Aasen, f. 29. 1. 1927, datter til Ingeborg og Olav Aasen (se Olav Olsons slekt, Akland). Bosatt på Akland.

9. a.   Ingrid Rønningen, f. 25. 6. 1953, sykepleier, g. 1976 med Anders Lia, f. 26. 12. 1952, gårdbruker, sønn til Sigrid og Jon Lia, Vegårshei.  Bosatt på Lia, Vegårshei.

10. a. Aslaug Lia, f. 24. 4. 1977.

9. b.   Marie Rønningen, f. 22. 2. 1956, g. 1975 med Tore Fidje, f. 20. 4. 1952, sønn til Kristina f. Kittelsen og Sigurd Fidje, Fie. (Se b. IV, s. 93).  Bosatt på Akland.

10. a. -b. Heidi og Tone Fidje, f. 8. 5. 1976.

9. c.   Unni Rønningen, f. 9. 10. 1958.

9. d.   Grete Rønningen, f. 8. 11. 1962.

9. e.   Bernt Olav Rønningen, f. 16. 12. 1971.

8. g.   Maren Rønningen, f. 15. 4. 1927.

6. b.   Marie (Maja) Pedersen, Rønningen, f. 4. 10. 1865, d. 21. 12. 1932.

6. c.   Jon Pedersen, Rønningen, f. 2. 7. 1868, d. 15. 5. 1869.-

6. d.   Jon Martin Pedersen, Rønningen, f. 3. 5. 1870, d. 20. 4. 1875.

6. e.   Severin Pedersen, Rønningen, f. 30. 3. 1874, d. samme dag.

6.. f.   Severin Pedersen, Rønningen, f. 25. 4. 1875, d. samme dag.

5. c.   Severin Pedersøn, Rønningen, f. 28. 6. 1841, d. 14. 4. 1843.

5. d.   Lars Pedersøn, Akland, tvilling, f. 28. 6. 1841, d. 14. 5. 1909, g. 16. 8. 1867 med Gunhild Marie Halvorsdatter, f. 30. 12. 1848, d. 1913, datter til Halvor Berntsøn, Øylandsdal og Karen Paulsdatter.

6. a.   Maren Larsen, Akland, f. i Øylandsdalen 8. 1. 1868, d. i Rønningen 11. 12. 1947.

6. b.   Karen Kristine Larsen, Akland, f. 7. 4. 1870, d. 15. 12. 1956, g. 1. 9. 1894 med Elling Halvorsen, Lindland, f. 2. 2. 1877, d. 1. 7. 1966, sønn til Halvor Anderssøn, Lindland. (Se Lindland).

6. c.   Peder Larsen, Hammeren, f. i Ekorndalen 21. 5. 1872, d. 31. 1. 1951, g. 1893 med Karen Karoline (Lina) Knutsen, f. 8. 12. 1874, d. 12. 12. 1946, datter til Knut Pettersen, Rødshammeren.

7. a.   Klara Larsen, f. 20. 9. 1894, d. 1922, g. 1915 med Karsten Norman Ausland, 2. 7. 1895, d. 1967. (Se Ausland).

7. b.   Gunhild Marie Larsen, f. 23. 10. 1896, g. 19. 2. 1916 med Ole Øylandsdal, f. 31.3. 1892. (Se Tjendalslekten på Moland).

7. c.   Anna Larsen, f. 11. 11. 1898, d. 18. 2. 1954, g. 1918 med Ole Alfsen, Søndeled, f. 10. 3. 1898. (Se lille Søndeled-slekten.)

7. d.   Lydia Larsen, f. 20. 10. 1901, d. 17. 5. 1964, g. med Gudbrand Munkerud, Brandbu.

8. a.   Karen Munkerud, g. med Andr.  Bråstad, Brandbu.

7. e.   Karsten Hammeren, f. 27. 1. 1909, g. 1940 med Ida Bråten, f. 14. 7. 1919, datter til Pål Anonsen, Briten og Berthe Jakobsdatter, Skorstøl.

8. a.   Per Hammeren, f. 25. 7. 1940, g. 25. 7. 1964 med Aud Rødberg, f. 8. 5. 1944, datter til Torgeir Rødberg, Risør, f. i Numedal og Astrid Kittelsen, Øya.

9. a.-b. Ellen, f. 8. 2. 1965.  Bernt, f. 25. 7. 1967.

7. f.    Hanna Larsen, f. 12. 1 1. g. 1946 med Kåre Henriksen, Finsnes, Nordland.

6. d.   Hanna Bergitte Larsen, Akland, f. 20. 7. 1874, g. 29. 2. 1896 med Tor Pedersen, Bråtane, f. 25. 10. 1872, sønn til Peder Thorsen, Bråtene, Ausland. (Se Ausland).

6. e.   Ingeborg Severine Larsen, Akland, f. 19. 8. 1876, d. 22. 12. 1957, g. 12. 10. 1901 med Mads Gregersen, Moen, f. 15. 8. 1877, d. i nov. 1930, sønn til Gregers Madssøn, Moen. (Se Moen).

6. f.    Halvor Larsen Akeland, f. 9. 10. 1878, d. 21. 7. 1947, g. 9. 11. 1903 med Anne Knutsen Moen, f. 16. 4. 1883, d. 25. 7. 1973, datter til Andrea og Knut Knutsen, Moen.  Halvor Larsen var skomaker og drev i mange år skomakerforretning på Akland.  Han var et aktivt medlem av Søndeled Frikirke.

7. a.   Astrid Akeland, f. 20. 8. 1904, g. med pølsemakermester Willy Ødegard Pedersen, f. 27. 2. 1901, sønn til Marie Mathilde og Jens Edvard Pedersen.  Bosatt i Arendal.

8. a.   Øyvind Ødegård Pedersen, f. 31. 5. 1925, pølsemaker, g. med Else Hannisdal, f. 3. 6. 1920, datter til Elisabeth og Gustav Hannisdal, Laksevåg.  Bosatt i Arendal.

9. a.   Elsebeth Ødegård Pedersen, f. 20. 9. 1954.

8. b.   Anne Marie Ødegård Pedersen, f. 7. 1. 1927, g. med Leif Petter Halvorsen, disponent, sønn til Thora og Trygve Halvorsen, Arendal.  Bosatt i Arendal.

9. a.   Thora Halvorsen, f. 28. 6. 1953.

9. b.   Ellen Halvorsen, f. 21. 5. 1955.

9. c.   Paul Halvorsen, f. 13. 1. 1957.

9. d.   Per Trygve Halvorsen, f. 18. 1. 1963.

8. c.   Bodil Ødegård Pedersen, f. 28. 6. 1928.  Bosatt i Arendal.

8. d.   Jens Petter Ødegård Pedersen, f. 5. 10. 1930, adjunkt, g. med Torill Miinter Eriksen, f. 16. 2. 1935, datter til Alfhild og Erik Eriksen.  Bosatt i Oslo.

9. a.   Viel Ødegård Pedersen, f. 6. 8. 1958.

9. b.   Stine Ødegård Pedersen, f. 16. 3. 1964.

7. b.   Lars Akeland, f. 22. 5. 1906.  Han har overtatt sin fars forretning pd Akland.

7. c.   Gunhild Akeland, f. 7. 11. 1908, g. med Håkon Anstein Olsen, f. 2. 10. 1905, skreddermester, sønn til Nicoline og Torje Olsen, Risør.  Bosatt i Arendal.

8. a.   Harald Anstein Olsen, lærer, f. 20. 1. 1943, g. med Turid Hausvik, f. 7. 1 1. 1942, datter til Selma og Otto Hausvik, Lyngdal.  Bosatt i Grimstad.

8. b.   Rolf Anstein Olsen, siviling. f. 13. 9. 1946, g. med Bodil Nilsen, f. 15. 8. 1948, datter til Hjørdis og Jens Nic.  Nilsen, Arendal.  Bosatt i Arendal.

9. a.   Monika Olsen, f. 14. 1. 1973.

9. b.   Tor Anstein Olsen, f. 18. 6. 1975.

7. d.   Knut Akeland, f. 7. 1. 1910, båtbygger, g. med Anni Blesvik, f. 31. 5. 1916, datter til Inger og Thor Blesvik, Moen.  Bosatt på Moen.          -

8. a.   Inger- Lise Akeland, f. 13. 9. 1942, g. med Bjørn Atle Stiansen, f. 6. 2. 1941, dreier, sønn til Bjørg og John Stiansen.  Bosatt i Kristiansand S.

9. a.   Brit Anniken Stiansen, f. 6. 12. 1966.

9. b.   Jan Frode Stiansen, f. 21. 3. 1970.

8. b.   Andrea Akeland, f. 12. 4. 1947, g. med Arild Dahle, mekaniker, f. 19. 4. 1946, sønn til Marie og Tharald Dahle, Søndeled.  Bosatt på Moen.

9. a.   Anne Marie Dahle, f. 4. 11. 1971.

9. b.   Knut Tharald Dahle, f. 3. 3. 1973.

7. e.   Martha Akeland, f. 16. 1. 1912, g. med Kittil Aasen, formann, f. 30. 8. 1915, sønn til Ingeborg og Ole Aasen, Søndeled. (Se Olav Olsons slekt, Akland). Bosatt på Akland.

7. f.    Olav Akeland, f. 1. 1. 1914, d. 1965, båtbygger, g. med Dagny Gregersen, f. 17.5. 1916, datter til Karoline og Halvor Gregersen, Moen.  Bosatt på Moen.

8. a.   Harald Akeland, f. 6. 3. 1944.

8. b.   Gerd Akeland, f. 18. 8. 1947, g. med mekaniker Nils Olav Ausland, f. 22. 5. 1941, sønn til Gudrun og Tor N. Ausland, Gjerstad.  Bosatt på Moen.

9. a.   Dag Olav Ausland, f. 22. 8. 1971.

9. b.   Anne Guro Ausland, f. 23. 4. 1975.

7. g.   Ruth Akeland, f. 14. 11. 1915, g. med skipstekniker Håkon Moen, f. 4. 10. 1919, sønn til Helene og Emanuel Moen, Moen.  Bosatt på Moen.

8. a.   Eigil Moen, f. 14. 8. 1949, ingeniør, g. med Laila Korsvik, f. 11. 11. 1950, datter til Laura og Brynjulf Korsvik, Eide.  Bosatt i Horten.

9. a.   Lisbeth Moen, f. 16. 8. 1973.

9. b.   Håkon Moen, f. 3. 2. 1976.

7. h.   Sigurd Akeland, f. 8. 1. 1917, båtbygger, g. med Signe Svendsen, f. 9. 7. 1916, datter til Johanne og Einar Svendsen, Risør.  Bosatt på Moen.

8. a.   Kjell Einar Akeland, elektrotekniker, f. 19. 2. 1945, g. med Karen Hannemyr, f. 21. 7. 1947, datter til Anna og Kristen Hannemyr.  Risør. (Se Hannemyr). Bosatt på Moen.

9. a.   Karianne Akeland, f. 14. 8. 1972.

9. b.   Geir Akeland, f. 24. 9. 1974.

8. b.   Halvard Akeland, f. 29. 6. 1948, sveiser, g. med Anne-Marthe Stensland, f. 21.12. 1953, sykepleier, datter til Gunvor og Anders Stensland, Oslo.  Bosatt på Akland.

9. a.-b. Morten Akeland, f. 16. 2. 1977.  Eirik Akeland, f. 24. 1. 1979.

7. i.    Ragna Akeland, f. 11. 11. 1918, friser-dame.  Bosatt i Oslo.

7. j.    Borghild Akeland, f. 13. 12. 1920, avdelingssøster på Aker sykehus.

6. g.   Peder Severin Larsen, Blesvikmoen, skomaker, f. 4. 2. 1881, d. 21. 1. 1961,g.1905 med Bertha Marie Kristoffersen, f. 2. 9. 1884, d. 28. 2. 1968, datter til Elisabeth og Torje Kristoffersen, Blesvik.  Bosatt på Blesvikmoen, Vormeli.

7. a.   Lars Pedersen, Blesvikmoen, 4. 7. 1906, g. 1937 med Alma Fredriksen, f. 9.8.     1903, datter til Kristine og Fredrik Fredriksen, Frosta.  Bosatt i Risør.

8. a.   Bjørg Karin Pedersen, f. 21. 1. 1938, g. 1959 med Thorleif Karsten Laahne, f. 30.3. 1938, sveiser, sønn til Synnøve og Olaf Laahne, Tønsberg.

9. a.   Anne Grethe Laahne, f. 30. 4. 1960.

9. b.   Jan Thomas Laahne, f. 3. 2. 1970.

8. b.   Leif Erik Pedersen, rørlegger f. 12. 9. 1947, g. med Else Songe, f. 20. 10. 1953, datter til Bertha og Svein Songe.  Bosatt i Tønsberg.

9. a.   Lisbeth Songe Pedersen, f. 28. 2. 1975.

7. b.   Tora Elisabeth Larsen, f. 25. 3. 1908, d. 1943, g. med Erling Abrahamsen, f. 10. 5. 1906, bosatt i Risør.

8. a.   Reidar Abrahamsen, f. 18. 10. 1928.

7. c.   Gunhild Marie Larsen, f. 10. 12. 1910, g. 1935 med Engelhart Olsen, f. 13. 8.1907.  Bosatt i Risør.

8. a.   Per Øyvind Olsen, f. 12. 7. 1936, g. 1960 med Inga-Lill Brocklin, f. 27. 5. 1940, datter til Margot Johanne og Gottfred Olaf Bertil Brocklin, Göteborg. Bosatt i Risør.

9. a.   Stig Olaf Olsen, f. 25. 8. 1961.

9. b.   Egil Olsen, f. 17. 8. 1965.

9. c.   Anne Elisabeth Olsen, f. 13. 10. 1971.

8. b.   Thora Elisabeth Olsen, f. 1. 7. 1943, g. 1970 med Ralph Johannes Lundberg, f.       4. 7. 1946, sønn til Ragnhild og Johannes Lundberg.  Bosatt i Risør.

9. a.   Lise Lundberg, f. 14. 11. 1970.

9. b.   Bengt Johannes Lundberg, f. 1. 4. 1973.

7. d.   Teresie Larsen, f. 18. 12. 1913, g. 1937 med Georg Edler Paulsen, møbeltapetserer, f. 17. 12. 1909, sønn til Ingeborg og Jacob Paulsen.  Bosatt i Risør.

8. a.   Inger Brit Paulsen, f. 20. 5. 1942, g. 1966 med Oddvar Pedersen, f. 18. 1 1. 1941, sønn til Solveig og Per Pedersen, Enghaven.  Bosatt i Risør.

8. b.   Jacob Sten Paulsen, f. 4. 1. 1948.

8. c.   Wenche Marie Paulsen, f. 9. 11. 1955.

7. e.   Torje Pedersen, f. 10. 5. 1917, g. 1940 med Olga Ingrida Omdal, f. 29. 11. 1913, datter til Inga og Olaf K. Omdal.  Bosatt i Risør.

8. a.   Alf-Harry Pedersen, offiser i marinen, f. 16. 11. 1943, g. 1965 med Solveig Paulsen, f. 22. 7. 1946, datter til Hilda og Ole Paulsen, Risør.  Bosatt i Bergen.

9. a.   Jan Roger Pedersen, f. 20. 12. 1965.

9. b.   Roy Fredrik Pedersen, f. 31. 3. 1971.

8. b.   Egil-Herman Pedersen, ingeniør i Norske Veritas, f. 9. 12. 1948, g. med Else Eriksen, f. 5. 11. 1951, datter til Mildred og Johan Eriksen, Risør.  Bosatt i Risør.

6.       h. Karoline Larsen, Akeland, f. 29. 11. 1883, d. 1963, g. 5. 8. 1904 med Halvor Gregersen, Moen, f. 15. 12. 1878, sønn til Gregers Madssøn, Moen. (Se Moen).

6.       i. Marie Larsen, Akeland, f. 22. 11. 1885, d. 1965, g. 23. 6. 1913 med Peder Pedersen Rønningen, f. 15. 10. 1893, d. 12. 11. 1935. (Se ovenfor).

6.       j. Olinda Larsen, Akeland, f. 16. 4. 1888, d. 16. 8. 1969, g. 1909 med Ellef Anonsen, Rød, f. 10. 6. 1889, sønn til Anon Ellefsøn, Rød. (Se østre Rød).

5. e.   Severin Pedersen, Rønningen, f. 28. 3. 1844, d. 11. 11. 1848.

5. f.    Maria Pedersdatter, Rønningen, f. 12. 4. 1847, d. 23. 11. 1933, g. 18. 5. 1877 med lærer Peder Kristensøn Dahl, f. 15. 1. 1836, d. 9. 12. 1888, sønn til Kristen Pedersøn, Nittedal.

6. a.   Kristian Dahl, f. 27. 8. 1879, d. 30. 1. 1888.

6. b.   Maren Dahl, f. 22. 1. 1882, d. 18. 2. 1923.

6. c.   Peder Dahl, f. 26. 12. 1884.

6. d.   Kristian Dahl, f. 23. 1. 1888.

4. c.   Liv Pedersdatter, Rønningen, døpt 21. 8. 1796, g. 3. 8. 1845 med enkemann  Søren Andersøn, Søndeled, 64 'ar i 1845, sønn til Anders Sørensøn.  Bodde en tid i Vadstø, Søndeled.

4. d.   Hans Pedersøn, Rønningen, døpt 24. 6. 1798, g. med Berte Jakobsdatter. Bosatt i Blesvik. (Den videre slekt, se Hans Pedersøns slekt, Vormeli).

3. e.   Marte Pedersdatter, Rønningen, døpt 16. 8. 1761, levde i 1763.