Den gamle Daleslekten. (Hentet fra Søndeled og Risør Historielags bok nr. V)

 

1.       Knut Råmundsøn, Dale, er nevnt i årene 1610-32. 1 1624 eide han odelsgods i Dale, 3 huder, pantegods i Sjåvåg 11/2 hud og i Tveit i Gjerstad 1 hud.  Det er stor sannsynlighet for at han var gift med en datter til Jon Torsøn, Sjavåg.

 

2.a.    Oluf Knutsøn, Dale, var trolig sønnen hans.  Han bodde i 1645 på Dale med sin mor, eide 1 hud i Dale og brukte hele gården.

 

3.a.    Knut Olsøn, Dale, 10 år og hjemme i 1666.

 

3.b.    Kirsten Olsdatter, f. 1657 på Dale, jordfestet 14. 1. 1701 i Risør, 44 år gammel, g. med Peder Michelsøn.

 

4.a.    Gunhild Pedersdatter, døde i mars (1700?) 4 mdr. gammel, f. i Risør.

 

2.b.    Helvig Knutsdatter, Dale, g. med Gunder Lauritsøn, Tangvald, Bamble, f. ca. 1645.

 

2.c.    Kirsten Knutsdatter, Dale, g. med Halvor Torsøn, Ulevåg, Dypvåg, sønn til Tor Hoskuldsøn, Eidbo, og Tarjer Halvorsdatter, Løddesøl.

 

2.d.    Jon Knutsøn, Sjåvåg, 60 år i 1664, levde i 1668, var død for 1674, g. Med Margrete - - - som overlevde ham.  Han eide i 1647 1 hud i Dale, men han bodde på Sjdvåg, og i 1668 eide han hele den gården også.

 

3.a.    Knut Jonsøn, bodde i Kragero og eide i 1690 31/4 ksk. i Dale.

 

4.a.    Anne Knutsdatter, g. med Jørgen Jørgensøn Skjelderup i Kragero.

 

4.b.    Jens Knutsøn.

 

4.c.    Jon Knutsøn.

 

4.d.    Lars Knutsøn gav 8. 10. 1695 skjøte til Nils Jonsøn, Dale på 1 ksk. i Dale i Søndeled for 6 rd.

 

3.b.    Laurits (Lars) Jonsøn, Dale, 20 år i 1664, brukte da 2 huder i Dale.

 

3.c.    Anne Jonsdatter, Tveite, gav 2. 3. 1696 skjøte til Nils Jonsøn, Dale, på 2 ksk. I Dale.

 

3.d.    Nils Jonsøn, Dale, er i 1666 oppgitt å være 14 år gammel og er oppført som bruker av 11/2 hud i Sjdvåg.  Senere bodde han på Dale og døde i 1706.  Han var g. med Ingerid Olsdatter, Bjorvatn, d. 1722, datter til Ole Jenssøn, Bjorvatn.  Hun ble g. 2. gang 1711 med Ole Nilssøn, Holte i Gjerstad.

 

4.a.    Anne Nilsdatter, Dale, g. 1. gang 3. 10. 1705 med Kristen Madssøn, Stamsø, g. 2. gang 28. 10. 1714 med Ole Jonsøn, Øren, g. 3. gang 1718 med Even Torjussøn, Stamsø. (Se Stamsø).

 

4.b.    Kari Nilsdatter, Dale, døpt 18. 4. 1697, g. mikkelsdag 1713 med Nils Olsøn, Holte.

 

4.c.    Ole Nilssøn, Dale, oppgitt å være 24 år i 1701, begr. 29. 3. 1720, 43 k og 4 uker gammel, g. med Tonje Vroldsdatter, Røyseland, d. 1762, 73 år gammel, datter til Vrold Olsøn, østre Røyseland, og Ase Taraldsdatter.  Tonje ble g. 2. gang med Peder Torjussøn som flyttet til Dale, sønn til Torjus Olsøn, Haugen, og Berte Pedersdatter fra vestre Røyseland.

 

5.a.    Anne Olsdatter, Dale, døpt 1. s. etter trefoldighet 17O6, g. med Ole Torjussøn, Hanøya.

 

5.b.    Ase Olsdatter, Dale, døpt 7. 12. 1707, d. for 1722.,

 

5.c.    Nils Olsøn, Dale, døpt 20. 2. 1709, d. 171 1.

 

5.d.    Nils Olsøn, Dale, 1 1 år i 1722, begr. 22. 2. 1792, 81 år gammel, g. 24. 6. 1733 med Tora Nilsdatter, begr. 10. 10. 1791, 78 år gammel, datter til Nils Olsøn, nordre Lunden, og Alis Torjusdatter, Brokeland.  Nils Olsøn overtok 1V2 hud i Dale etter faren, men solgte i 1766 gården til Ole Anderssøn fra Vormeli for 1499 rd.  Hvor det senere ble av barna deres, har det ikke lykkes a oppspore.

 

6.a.    Nils Nilssøn, Dale, døpt 11. 3. 1734, d. 1762, g. 2. 7. 1756 med Ingeborg Nilsdatter.

 

7.a.    Ole Nilssøn, døpt 3. 10. 1762, d. 1763.

 

6.b.    Rannei Nilsdatter, døpt 7. 7. 1736.

 

6.c.    Anne Nilsdatter, døpt 13. 10. 1737.

 

6.d.    Ole Nilssøn, døpt i febr. 1745, d. 1746.

 

6.e.    Peder Nilssøn, døpt 24. 7. 1746.

 

6.f.     Alis Nilsdatter, døpt 20. 2. 1748.

 

5.e.    Vrold Olsøn, Dale, døpt 2. påskedag 1714, g  26. 6. 1738 med Boel Andersdatter.

 

5.f.     Ole Olsøn, 5 år i 1722, levde i 1743.

 

5.g.    Ingrid Olsdatter, 21/2 år i 1722, d. 1777, g. 11. 7. 1740 med Ole Paulsøn, Bratland, f. 1716, d. 1757. (Se Bratland).

 

4.d.    Jon Nilssøn, Dale, oppgitt å være 13 år i 1701, begr. 25. 3. 1733, g. 5. s. etter trefoldighet 1711 med Mari Olsdatter, Holte, d. 1768, 76 år gammel.

 

5.a.    Nils Jonsøn, Dale, 22 ir i 1733, skifte 11. 9. 1775, g. 1. gang med Tora Olsdatter, skifte 1. 6. 1747, g. 2. gang 2. 7. 1753 med Anne Pedersdatter, Brodsjo, begr. 18. 2. 1809, 75 Ar gammel.  Nils Jonsøn eide 11/2 hud i Dale.

 

6.1.a. Jon Nilssøn, Dale, døpt 29. 8. 1734, d. samme år.

 

6.1.b. Ingeborg Nilsdatter, 10 år ved skiftet i 1747.

 

6.1.c. Mari Nilsdatter, døpt 1. s. i advent 1740, d ' 1792, g. 7. 7. 1761 med Erik Olsøn, Gjernes, f. 25. 7. 1735, d. i juni 1780, sønn til Ole Eriksøn, Gjernes, og Ingeborg Torjusdatter, Haugen. (Se b. IV, s. 481).

 

6.1.d. Anne Nilsdatter, døpt 6. 5. 1746, d. samme år.

 

6.2.e. Tora Nilsdatter, døpt 3. 6. 1754, d. 11. 1. 1826, ugift.

 

6.2.f.  Jon Nilssøn, døpt 6. 1. 1756, d. 1788, g. 18. 6. 1780 med Mari Anonsdatter. Skifte etter Jon Nilssøn 13. 6. 1789.

 

7.a.    Nils Jonsøn, Dale, døpt 7. 10. 1787, trolig d. for skiftet i 1789.

 

6.2.g. Liv Nilsdatter, døpt 9. 3. 1757, begr. 22. 6. 1808, ugift.

 

6.2.h. Peder Nilssøn, f. 24. 7. 1746, d. 12. 7. 1838, g. 15. 11. 1789 med Mari Olsdatter, Skjelso, f. 24. 6. 1754, d. 29. 4. 1824, datter til Ole Olsøn, Skjelso, og Anne Olsdatter, vestre Oya.  Peder Nilssøn overtok farsgården etter broren Jons død, men solgte den i 1807 til Peder Olsøn, Brodsjo. (Se b. IV, s. 394).

 

7.a.    Nils Pedersøn, Dale, døpt 25. 9. 1791, d. for 1801.

 

7.b.    Anne Pedersdatter, døpt 5. 2. 1795, begr. 13. 11. 1796.

 

7.c.    Anne Pedersdatter, døpt 21. 8. 1796, d. 8. 3. 1854, ugift.

 

7.d.    Nils Pedersøn, Dale, døpt 28. 10. 1798, d. 10. 11. 1848.  L. St., forteller at han var den ”mest bekjendte kvaksalver i denne egn”

 

6.2.i.  Kari Nilsdatter, døpt 15. 6. 1766, g. 1. gang med Ole Eriksøn, Haugen, g. 2. gang med Guttorm Hanssøn, Haugen, og g. 3. gang omkr. 1810 med Erik Halvorsøn, Frøyna, f. 1757, d. 11. 12. 1838.

 

7.1.a. Nils Olsøn, Haugen, eide 1 hud i ytre Haugen, g. med Mari Pedersdatter, Osterholt.  Han kjøpte i 1809 av Peder Olsøn, Brødsjø, det bruket i Dale som denne hadde kjøpt av Peder Nilssøn i 1807. (Etterslekt i Gjerstad).

 

8.b.    Peder Nilssøn, Dale, f. 1825, d. 23. 1. 1900, g. med Karen Olsdatter, Haugen, overtok i 1837 farens bruk i Dale, 11/2hud.  Han kjøpte i 1866 av Jens Olsøn, Haugen, eiendommen Øren, 3 ksk., for 1750 spd, og bosatte seg der.

 

9.a.    Maren Dahle, f. 19. 1. 1852, d. 1939, g. 24. 10. 1882 med sersjant Halvor Ellefsøn, Ostebo, f. 1. 7. 1848, d. 1935, sønn til Ellef Halvorsøn, Ostebo, og Anne Karine Jensdatter, Haugeto. (Se lille Søndeled).

 

9.b.    Karen Dahl'e, f. 30. 7. 1854, d. 11. 12. 1858.

 

9.c.    Nils Dale, f. 4. 1. 1857, d. 1942, g. 24. 8. 1893 med Ingeborg Guttormsdatter, f. 18. 10. 1864, datter til Guttorm Olsøn, Vadsto, og Marte Kirstine Amundsdatter, Pils.  Hadde et bruk i Vormeli.  Bodde først på Øren, senere Strandjordet.

 

10.a.   Peder N. Dale, f. 7. 12. 1893, d. 1966, g. 1921 med Anna Karine Apland, f. 17.5. 1899, datter til Inger og Jens Apland.  Bosatt på Vormeli.

 

11.a.   Nils Dahle, f. 20. 8. 1922, d. 1963.

 

11.b.   Jofrid Dahle, f. 24. 4. 1930, g. med Paul Blak, f. 27. 11. 1931, i Nakskov, Danmark, sønn til Johanne og Karl Blak.  Bosatt på Vormeli.

 

12.a.   Arvid Blak, f. 2. 4. 1951, sveiser.

 

11.c.   Ingjerd Dahle, f. 24. 4. 1930, g. med Konrad Bergene, f. 4. 4. 1924, sønn til Anna og Hjalmar Bergene, Brunlanes.  Bosatt på Vormeli.

 

12.a.   Arne Helge Bergene, f. 6. 1. 1954, sveiser.

 

10.b.   Guttorm N. Dahle, f. 6. 12. 1895.

 

9.d.  Ole Pedersøn Dahle, f. 3. 9. 1861, d. 14. 3. 1945, g. 28. 6. 1899 med Helene Olsdatter, Søndeled, f. 11. 11. 1872, d. 22. 7. 1966, datter til Ole Olsøn, Søndeled og Anne Oline Giliusdatter (Se store Søndeledslekten).  Ole Pedersøn overtok farens bruk i Dale, bnr. 1, i 1885.

 

10.a.   Peder 0. Dahle, f. 12. 8. 1900, g. 1921 m. Bertha Johnsen, f. 24. 5. 1896, datter til Ingeborg og John Johnsen, Sjåvåg (Se Johnsen - Sjåvågslekten).  Peder 0. Dahle overtok farsgården i 1945.

 

11.a.   Helena Dahle, f. 7. 10. 1921, g. 1954 med Bjarne Ausland, f. 29. 1. 1926, sønn til Sigfrid og Knut Ausland, Gjerstad.  Bosatt i Gjerstad.

 

12.a.   Berit Sylvia Ausland, f. 14. 2. 1955, g. med Hans Hikon Trydal, f. 27. 4. 1950, sønn til Solveig og Anders Trydal.

 

13.a.   Anders Trydal, f. 9. 7. 1976.

 

12.b.   Wenche Ausland, f. 27. 5. 1958.

 

12.c.   Aase Ausland, f. 27. 5. 1958.

 

12.d.   Hilde Kristin Ausland, f. 3. 1. 1966.

 

11.b.   IngebJørg Dahle, f. 15. 3. 1925, bosatt på Dale.

 

11.c.   Olav Dahle, f. 23. 5. 1930, oberstloytnant, g. 1957 med Kjersti Lillegraven, f. 17.1. 1935, datter til Johanne og Olav Lillegraven, Voss.  Bosatt i Kristiansand.

 

12.a.   Per Ove Dahle, f. 1957.

 

12.b.   Jorun Dahle, f. 1959.

 

11.d.   John Dahle, f. 6. 5. 1932, gartner og dekorator, g. 1963 med Bodil Dalen, Gjerstad, f. 22. 8. 1939.  Bosatt på Hisoy.

 

12.a.   John Peder Dahle, f. 17. 11. 1963.

 

12.b.   Siri Bente Dahle, f. 20. 3. 1965.

 

12.c.   Ole Øystein Dahle, f. 19. 10. 1966.

 

12.d.   Trude Cesilie Dahle, 4. 9. 1971.

 

10.b.   Anna Dahle, f. 7. 7. 1904.  Bosatt på Øren.

 

10.c.   Karen Dahle, f. 5. 1. 1907.  Bosatt på Øren.

 

10.d.   Olav Dahle, f. 16. 6. 1912, postbud, g. 1942 med Olga Jensine Birkeland, f. 4.4. 1919, datter til Elise og John Birkeland, Sunnfjord.  Ekteskapet opplost.  Bosatt på Øren.

 

11.a.   Ole Johnny Dahle, f. 7. 4. 1943, cand. real., g. 1969 med Hanne Østegaard, f. 10. 6. 1946, adjunkt, foreldre Louise og Johan Østegaard, Risør.  Bosatt i Porsgrunn.

 

12.a.   Hanne Kristine Østegaard Dahle, f. 26. 11. 1972.

 

12.b.   Ole Martin Østegaard Dahle, f. 8. 5. 1976.

 

11.b.   Rolf Dahle, f. 21. 9. 1945, adjunkt, g. 1970 med Anne Bruun, adjunkt, foreldre Milda og Johan Henrik Bruun, Asker.  Bosatt i Asker.

 

12.a.   Ole Henrik Dahle, f. 20. 4. 1975.

 

12.b.  Geir Dahle, f. 31. 8. 1978.

 

11.c.   Elisabeth Helena Dahle, f. 16. 9. 1950, g. 1973 med Odd Bjørn Sundsdal, snekker, foreldre Kristine og Kittel Sundsdal, Sundsdal.  Bosatt på vestre Røyseland.

 

12.a.   Jensine Sundsdal, f. 22. 10. 1975.

 

11.d.   Anne Britt Dahle, f. 29. 6. 1959.

 

10.e.   Jens Dahle, f. 10. 7. 1914, skogsarbeider.

 

9.e.    Karen Johanne Pedersdatter, Dale, f. 25. 4. 1864, d. 16. 11. 1949, g. 6. 6. -1890 med Tor Anderssøn, Moland, f. 29. 7. 1866, sønn til Anders Håvorsøn, Moland, og Tomine Torjesdatter, Rod. (Se Moland).

 

9.f.     Karoline Andrea Pedersdatter, Dale, f. 13. 6. 1867, d. 23. 10. samme år.

 

9.g.    Karoline Elise Pedersdatter, Dahle, f. 28. 2. 1869, d. 1962, g. 1898 med Halvor Jakobsøn, Blesvik, f. 1. 5. 1869, d. 2. 7. 1937, gårdbruker, sønn til Jakob Hanssøn, Blesvik.  Bosatt i Blesvika. (Se Hans Pedersøns slekt, Kvernvik).

 

9.g.    Karoline Elen Pedersdatter, Dale, f. 28. 2. 1870, d. liten.

 

9.h.    Jens Peder Pedersøn, Dahle, f. 7. 7. 1873, d. 1. 7. 1963, g. 3. 12. 1902 med Kirsten Olsdatter, Søndeled, f. 3. 8. 1875, d. 27. 5. 1958, datter til Ole Olsøn, Søndeled, og Anne Giliusdatter. (Se store Søndeledslekten).  Han overtok Øren etter faren.

 

10.a.   Olaf Arnold Dahle, f. 2. 1. 1904, d. 1936, g. 1934 med Anna Raustol, Kristiansand.  Var lærer i Oslo.

 

10.b.   Sigurd Dahle, f. 10. 12. 1905.  Gikk 3. divisions underofficerskole, senere Statens Gymnastikkskole.  Lærer ved denne skolen fra 1941 til 1958.  Studert ved idrettshøyskolene i Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Tsjekoslovakia, Ungarn, Italia, Frankrike og England.  Norgesmester i kulestøt 1934 og 1935.  Skandinavisk rekord i kulestøt sammenlagt.  Overtok farens gård i 1958.

 

10.c.   Per Dahle, f. 16. 2. 1910, g. 1941 med Eleonore Marie Svendsen, f. 9. 3. 1910, i Sannidal.  Kjøpte gården av sin bror Sigurd i 1967.

 

11.a.   Reidun Dahle,. f. 18. 7. 1942, g. 1966 med Arne Olsen, Balangen.

 

12.a.   Jarle Dahle Olsen, f. 12. 10 1966.

 

12.b.   Merete Olsen, f. 9. 8. 1970.

 

11.b.   Arne Dahle, f. 16. 6. 1945.  Sjoofåser i handelsflåten.

 

11.c.   Vidar Dahle, f. 12. 8. 1950, g. 1974 med Anne Turid Sletten, Vegårshei. 3-Adg ingeniorutdannelse.

 

10.d.   Karen Dahle, f. 27. 9. 1912, g. 1939 med Harald Aas, f. 29. 8. 1908, sønn til Peder Tjostelsen Aas og Tomine Guttormsdatter, Rød.

 

11.a.   Dagny Aas, f. 22. 10. 1940, g. 1969 med Anders Mortensen, Risør. (Se Odden og Balservikslekten).

 

11.b.   Kirsten Aas, f. 7. 8. 1947, g. 1972 med Clifford Robert Greenwood, England.

 

12.a.  Erik Greenwood, f. 1. 7. 1973.

 

10.e.   Arne Dahle, f. 18. 7. 1915.  Befalsskolen i Kr.sand. Lensmannsfullm Søndeled.  Medlem av Mil. org. på Sørlandet.  Arrestert av Gestapo jan. 1943. Sendt til Tyskland, og døde i Natzweiler konsentrasjonsleir febr. 1944.

 

6.2.j.  Nils Nilssøn, Dale, døpt 6. 1. 1769, begr. 28. 9. 1770.

 

6.2.k. Nils Nilssøn, døpt 26. 4. 1771, begr. 24. 6. 1808, g. 12 . 10. 1806 med Signe Olsdatter.

 

7.a.    Jon Nilssøn, døpt 12. 4. 1807.

 

7.b.    Nils Nilssøn, døpt 5. 2. 1809.

 

5.b.    Svanaug Jonsdatter, Dale, 19 år i 1733, begr. 16. 4. 1785, g. 19. 6. 1735 med Kristen Anderssøn, Stamsø, d. 1764, 54 år gammel. (Se Stamsø).

 

5.c.    Anne Jonsdatter, f. i jan. 1719, g. med Anon Kittelsøn, Eikeland. (Se Eikelandslekten i Søndeled).

 

5.d.    Inger Jonsdatter, f. 8. 8. 1721, trolig g. med Gisle Nilssøn, Osterholt. (Hun var trolovet med ham i 1748).

 

5.e.    Mari Jonsdatter, døpt 5. s. etter hellige tre-konger 1724, d. ung, skifte 1746.

 

5.f.     Ole Jonsøn, 6 år i 1733 g. 11. 7. 1751 med Ingeborg Andersdatter.

 

5.g.    Knut Jonsøn, døpt 6. 1. 1730, d. ung, skifte 28. 9. 1746.

 

5.h.    Mari Jonsdatter, døpt 29. 9. 1733 d. 10. dager gammel.

 

4.e.    Kirsten Nilsdatter, Dale, g. med Nils Vroldsøn, østre Røyseland, f. omkr. 1662, d. 1733. (Se b. IV s. 41 1).

 

4.f.     Margrete Nilsdatter, begr. 26. 9. 1739, 62 år gammel, g. med Kristen Bjørnsøn, Sevik, oppgitt å være 27 år i 1701, begr. 20. 6. 1733, sønn til Bjørn  Kristensøn, Sevik. (Se Sevik).

 

4.g.    Tarjer Nilsdatter, begr. 15. 10. 1728, 43 år gammel, g. med Mads Bjørnsøn, Sevik, begr. 13. 6. 1733, 55 år gammel, sønn til Bjørn Kristensøn, Sevik. (Se Sevik).

 

3.e.    Maren Jonsdatter, g. med Peder Åsulvsøn, Skorstøl, som i 1685 solgte 1½ ksk. og 1/8 gsk. i Dale til Nils Jonsøn, Dale, for 13 rd.