( 1 - 2 - 5)

Ole J. Blesvik

10.12.1874

06.06.1951

Karen Skorstøl

07.10.1881

26.03.1965

Jakob Blesvik 21.01.1908

Martha Blesvik

22.07.1912

Karl Blesvik

 30.08.1915

Kjellfrid Blesvik

19.06.1919

Torleif Blesvik

13.07.1917

Valborg Blesvik

18.07.1921