( 1 - 2 - 4 - 2 - 1)

Bjarne STIANSEN 

9 Jan 1928, Søndeled, Norway 

18.06.1998, Søndeled Church, Søndeled, Norway

Oddbjørg LILLE-ØSTERHOLT

14.10.1928, Norway

Bjørn STIANSEN

 08.09.1952, Søndeled, Norway

Kaja STIANSEN

20.11.1954, Søndeled, Norway

Janne STIANSEN

08.10.1965, Søndeled, Norway - 19.01.1992

bur. Søndeled Church Cem, Søndeled, Norway'

Bjarne Stiansen, verkstedeier, gift med Oddbjorg Lille-Osterholt, datter til Gunhild og Ole Lille-Osterholt. Bosatt på Øren, Søndeled.