(1 - 2 - 3 - 4 - 4)

Odd Halvard Blesvik

03.12.1942

Jorunn Listøl

 21.07.1943

?

Wenke Blesvik

17.04.1963

Mette Blesvik

14.08.1964

Mona Blesvik

23.02.1971

 

Odd Halvard Blesvik

03.12.1942

Sonia

Odd Halvard Blesvik, sliperiarbeider, gift 1.  med Jorunn Listøl, datter til Sigrid og Jens Listøl.  Bosatt på Søndeled.