(1 - 2 - 3 - 5)

Harald Blesvik

30.05.1907

?

Else Sunde

16.06.1913

?

Harald Blesvik, tømmermåler, gift med Else Sunde, datter til Kari og Nils Sunde, Gjerstad.  Bosatt på Søndeled.