( 1 - 2 - 3 - 3 - 4)

Helen Jenny Blesvik

10.03.1943

Kjell Alfsen

20.08.1931

Janke Alfsen

26.02.1965 

Hjørdis Alfsen

26.10.1966 

Kari Alfsen

23.09.1969 

Thorbjørn Alfsen

07.04.1976

Hellen Jenny Blesvik, gift med Kjell Alfsen, sønn til Ester og Jørgen Alfsen, Søndeled.  Bosatt på Søndeled.