( 1 - 2 - 3 - 3 - 3)

Rigmor Blesvik

02-11-1930

Ole W.Solberg

06.02.1931

Rigmor Blesvik, gift med Ole Solberg, sjømann, (styrmann, kaptein), statslos, sønn til Olga og Rolf Solberg, Risor.