( 1 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2)

Per Erik Larsen

31.07.1954

Karin Bakken, skilt.

 

Espen Bakken Larsen

22-04.1978 

Camilla Bakken Larsen

04.10-1979

 

Per Erik Larsen

31.07.1954

Rita Gjelseth.

Thomas Gjelseth Larsen

23-02-1994