( 1 - 2 - 3 - 3 - 1)

Paula Ellinor Blesvik

13.09.1928

Rolf Larsen

02.06.1920

01.02.1996

May-Brit Larsen (Blesvik)

17.07.1951

Asbjørn Larsen 

25.05.1954

Ellinor Blesvik Larsen.

20.02.1956

Rolf Blesvik Larsen

20.02.1956

Terje Larsen

19.12.1962

Paula Ellinor Blesvik, gift med Rolf Larsen, krigsseiler og fisker, sønn til Anna og Lars Kristian Larsen, Tjærhjellen