( 1 )

Hans Pedersen Blesvik

døpt 24.06. 1798

13.11.1869

Berthe Jacobsen

1794 - 1872

Ingeborg Hansdatter

f. 1825

Døpt:23 OCT 1825,  Vegaarshei, Aust-Agder, Norway

d. 18.08.1904

Jakob Hansøn Blesvik

f. 28.02.1832

Døpt:11 MAR 1832, Søndeled, Aust-Agder, Norway

d. 29.08.1905

Hans Hansøn

f. 06.02.1836.

Døpt:21 FEB 1836, Søndeled, Aust-Agder, Norway

 

Hans Hansøn,

f. 02.12.1837

Døpt:10 DEC 1837, Søndeled, Aust-Agder, Norway

 

Hans Pedersen var etterkommere av Torjus Pedersøn, født i 1660, d. 1730, 70 år gammel. Han var gift med Boel Pedersdatter. Torjus Pedersøn var av Rønningslekten på Moland. 

 

Hans og Berthe bodde på Vegårshei den forste tiden de var gift.


Vi har prov for at det var bosetning i Blesvika i gammel tid. Peder Blesvik var leilending der til 1599 og i 1614 og 1617 er Else Blesvik nevnt som skattebetaler. Gjerulv Blesvik ble dømt som drapsmann i 1621-22. 1 1664 er Blesvlk nevnt som "røddeplass" med Erik 86 år gl. som beboer. I 1700 årene kan ikke Blesvika sees nevnt i fogdregnskapene, men omkring 1800 var Lars Olsen visstnok bosatt der, og han hadde som ovenfor fortalt, atskillig mer jord enn det som naturlig hørte til Blesvika.


I 1813 solgte Jon Amundsen 2 1/2 ksk. (kalveskinn) i Blesvika av sitt bruk til Henrik Carstensen for 2 000 rd., og av det jordegods som Carstensen kjøpte av andre, ser det ut til at det også var jord i Blesvika. Da Carstensens jordeiendommer skulle selges, kjøpte Hans Pedersen Blesvik den 30. nov. 1853:

 

"alt jordegods med hus og tilliggende rettigheder som ligger vestenfor Kværnevigbakken av denne gard forsavidt samme tilhører Carstensen - alt som ligger mellom Kvernevigbekken og østre Røeds grendse, hvilket alt omfatter det saakaldte Blesvigen, hvilket ved skjøde fra jfr. Tønnesen samt Kværnevigpladsen og Løkketangen". 

Han fikk 9. sept. 1854 skjøte fra C. H. Carstensen på 6 1/2 ksk. for 650 spd. Hans Pedersen kjøpte samme år 1/3 ksk. av Paul Paulsens bruk. 

 

Dette var gårdsnr. 53, bruksnr. 2 som totalt var 6  5/6 kalveskinn, ca 254 da.

I 1854 utparsellerte Hans Pedersen Blesvik av dette jordegodset følgende småbruk til:

 

Lars Jensen

bnr. 3 Løkketangen 3/16 ksk. for 150 spd

(ca 4 da)

Ole Nilsen

bnr. 4 Kvernvika 3/4 ksk. for 225 spd.

(ca 59 da)

Kittel Olsen Frøyna

bnr. 5 Kvernvika 5/6, ksk. for 190 spd.

(ca 4 da)

I 1859 solgte han til:

Jakob Hansøn Blesvik 

bnr. 6 Blesvika 13/16 ksk. for 160 spd. (Nåværende gård)

(ca 93 da)

Jens Olsen Haugmoen

bnr. 7 Blesvikmoen 1/4 ksk. for 100 spd

(ca 28 da)

Ole Olsen

bnr. 8 Blesvikmoen 3/16 ksk. for 100 spd.

 

Gårdsnr. 53, bruksnr. 2 hadde da igjen 66 dekar.

 

Jakob Hansøn Blesvik overdro i 1900 sitt bruk i Blesvika bnr. 6 til Hans J. Blesvik for kr. 4 000, og i 1905 fikk Halvor Jakobsøn Blesvik auksjonskjøte på eiendommen.


Hans Pedersen Blesvik solgte i 1862 resten av sin eiendom i Blesvika bnr. 2 skyld 2 3/8 ksk. til T. C. Molbach med huser og herligheter for 450 spd., og i folketellingen av 1865 finner vi Hans Pedersen, 69 år gl. bosatt pi Molbachs gård, Inr. 1201 m. og 1202 a. med sin kone Berte Jakobsdatter. Han var den eneste oppsitter på denne garden og ble betegnet som husmann uten jord og dagarbeider. Molbach solgte bnr. 2 samme dagen han hadde kjøpt den, til Sten Larsen Vormeli for 300 spd. Denne overdro eiendommen i 1873 til sønnen Anders Stensen Blesvik. Den 9. okt. 1931 overdro hans enke Anne Oline Blesvik eiendommen ved skjøte og føderadskontrakt til sønnen Adolf Blesvik.

Kilde: Søndeled og Risør Historielags bok nr. V.