(1 - 1)

Ingeborg Hansdatter

1825

18.08.1904

Ole Nilssøn

1825

27.02.1913

Scrine Olsdatter

24.05.1860

01.11.1946

Berte Helene Olsdatter

04.09.1862

15. 9. 1912

Ingeborg Petrine Olsdatter

22.09.1864

Ingeborg Hansdatter giftet seg  20.11.1858 med Ole Nilssøn, Akelandseie, sønn til Nils Olsøn . Sammen med naboen Kittel Olsøn ga Ole Niissøn T. C. Molbach tillatelse til å drive isforretning i Kvernvika. I 1865 er han gårdbruker og skipstømmermann.