(1 - 1 - 2 - 4 - 3)

Anbjørg Stifoss

09.04.1934

John Laukli

07.08.1939

Per Olav Laukli

11.02.1967

Bjørn Are Laukli

03.07.1968

Åse Helene Laukli

25.09.1970

Hans Ivar Laukli

27.09.1976

Anbjorg Stifoss, lærer, gift med John Laukli, lektor, sønn til Anne Grethe og Ola Laukli, Drammen.  Bosatt på Konnerud, Drammen.