(1 - 1 - 2 - 4 - 1)

Thomas Helmer Stifoss

11.12.1927

Ruth Gundersen

13.05.1927

Hanne Stifoss

21. 10. 1959

Thomas Helmer Stifoss, ass. direktor, gift med Ruth Gundersen, datter til Gudrun og Helge Gundersen, Eidsvoll.  Bosatt på Nadderud, Bærum.