(1 - 1 - 2 - 3 - 5)

Borgny Stifoss

04.02.1932

Håkon Johansen

12.07.1938

Torill-Janne Johansen
26.07.1963

Wenche Johansen

16.09.1964

Bjørg Johansen

02.10.1968

Borgny Stifoss, gift i 1960 med Håkon Johansen,  sveiser, sønn til Dagny og Jens Johansen, Eidanger.