(1 - 1 - 2 - 2)

Anders Tomassen Øygarden

06.12.1895

Olinda Kittelsen

06.09.1896

Helene Øygarden

 20.03.1919

Borghild Øygarden

25.10.1924

Anders Tomassen Øygarden, sliperiarbeider og gårdbruker, giftet seg i 1918 med Olinda Kittelsen, datter til Berte Lorentsen og Ola Kittelsen, Eikeland.  Han kjøpte Øygarden, Homme, i 1910 og bosatte seg der.