Registrering av IR-prosjekter
  Lions Norge
  Retningslinjer for IR-Prosjekt

   

  Se innsendte
  IR-Prosjekt

   
  Distriktsprosjekt angis med Alle i  Sone og Klubb. Soneprosjekt angis med sonenr og Alle i klubb. Klubbprosjekt med klubbnavn.

  Brønner Skolebygninger Fadderbarn Barnehjem Utdanning Medisinsk behandling
  Nødhjelp Hjelpesendinger/julekaravane Annet    


  Spesielle ønsker fra andre klubber:

  Land :

  Hvor (by/område) :

  Start-år :

  Slutt-år :

  Beløp pr medlem/år :

  Totalbeløp :

  Beløp innbetalt til nå :

  Kontonr :

  Ansvarlig klubb :

  Ansvarlig person i klubb :

  Mobil :

  Epost :

  En epost med innholdet blir send til epostadressen som oppgis for  ansvarlig person i klubben